KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOLONI

KOMUNIKAT  DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  KOLONI

Drodzy Rodzice, Opiekunowie dzieci

 

  1. Informuję, że w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Koloni zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 13:00.
  2. Od 01.06. 2020 r. w godzinach: 8:00 – 13:00 organizujemy w szkole zajęcia dydaktyczne dla dzieci z klas I-III.  

Udział w zajęciach jest dobrowolny.       

  1. Dzieci, które nie będą uczestniczyły w zajęciach w szkole będą miały zajęcia zdalne.
  2. Nadal będą odbywały się dla uczniów klasy VIII grupowe i indywidualne konsultacje z nauczycielami – harmonogram konsultacji grupowych przekaże uczniom wychowawca klasy VIII.
  3. Konsultacje indywidualne należy ustalić  telefonicznie z nauczycielem danego przedmiotu.
  4. Od 1 czerwca 2020 r. będą odbywały się indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas IV – VII, zgodnie z przedstawionym na stronie internetowej szkoły:

HARMONOGRAMEM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

       

Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne.

Informuję, że organizacja zajęć i konsultacji w szkole będzie się odbywać zgodnie z rekomendacjami i z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół.

- Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach przedszkolnych będzie kontynuowane nadal, zgodnie z Zarządzeniem MEN.

- Klasyfikacja roczna (wystawienie ocen) odbędzie się zdalnie.

 

Drodzy Rodzice /Opiekunowie                                                                        serdecznie dziękuję za Waszą współpracę, wsparcie i życzliwość.

Z życzeniami zdrowia
Bożena Merchel

dyrektor szkoły

Kolonia, dnia 29-05-2020 r.