KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOLONI

KOMUNIKAT  DYREKTORA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  KOLONI

Drodzy Rodzice, Opiekunowie dzieci

 

  1. Informuję, że w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Koloni zajęcia odbywają się w godzinach 8:00 – 13:00.
  2. Od 01.06. 2020 r. w godzinach: 8:00 – 13:00 organizujemy w szkole zajęcia dydaktyczne dla dzieci z klas I-III.  

Udział w zajęciach jest dobrowolny.       

  1. Dzieci, które nie będą uczestniczyły w zajęciach w szkole będą miały zajęcia zdalne.
  2. Nadal będą odbywały się dla uczniów klasy VIII grupowe i indywidualne konsultacje z nauczycielami – harmonogram konsultacji grupowych przekaże uczniom wychowawca klasy VIII.
  3. Konsultacje indywidualne należy ustalić  telefonicznie z nauczycielem danego przedmiotu.
  4. Od 1 czerwca 2020 r. będą odbywały się indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów dla uczniów klas IV – VII, zgodnie z przedstawionym na stronie internetowej szkoły:

HARMONOGRAMEM KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH

       

Uczestnictwo w konsultacjach jest dobrowolne.

Informuję, że organizacja zajęć i konsultacji w szkole będzie się odbywać zgodnie z rekomendacjami i z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół.

- Zdalne kształcenie we wszystkich klasach szkoły podstawowej i oddziałach przedszkolnych będzie kontynuowane nadal, zgodnie z Zarządzeniem MEN.

- Klasyfikacja roczna (wystawienie ocen) odbędzie się zdalnie.

 

Drodzy Rodzice /Opiekunowie                                                                        serdecznie dziękuję za Waszą współpracę, wsparcie i życzliwość.

Z życzeniami zdrowia
Bożena Merchel

dyrektor szkoły

Kolonia, dnia 29-05-2020 r.

Plan konsultacji

PLAN KONSTULTACJI INDYWIDUALNYCH dla klas IV-VIII

i GRUPOWYCH dla kl. VIII od 1.06. 2020 r.

 (konsultacje indywidualne po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem przedmiotu)

Poniedziałek

H. Szostak

konsultacje

 

10:00 – 14:00

 

biologia, chemia, technika,  przyroda

 

L. Breza

Konsultacje

 

Grupowe kl. VIII 9:00 – 11:00

j. polski

 

11:00-13:00 indywidualne

K. Jelińska

 

Konsultacje 

10.00 – 11.40

j. niemiecki

W. Dawidowski

Konsultacje 

12.35 – 15.00

j. angielski

Wtorek

 

 

 

 

E. Sikora

konsultacje

9:00 – 12:00

 

Matematyka, fizyka

M. Szadkowska

Konsultacje

9.40- 10.40

Plastyka

 

J. Mamelski

konsultacje

8:00-10:00

 

informatyka

Środa

W. Dawidowski

 

 

 

konsultacje

9:00 – 12:00

j. ang. IV- VI

 

Ks. J. Zgoda

konsultacje

8:00 – 9:00

religia

L. Breza

Konsultacje

9:00 – 11:00 grupowe

j. polski

 11:00- 13:00 indywidualne

Czwartek

J. Tusk

pedagog

9:00 - 13:00

 

J.Tusk

konsultacje

 

 

geografia

E. Sikora

konsultacje

9:00- 12:00 konsultacje grupowe

 

Matematyka, fizyka, informatyka

M. Szadłowska

konsultacje

9:00- 10:40

muzyka

Piątek

J. Miotk

 

10:35 – 13:00

biblioteka

P. Krieger – Korosacka

Konsultacje

9:00- 11:00

Grupowe

j. angielski kl. VII, VIII

 

 

 

11:00-12:00 indywidualne

D. Kobiela

 konsultacje

11:00 – 13:00

 

Historia, WOS.

 

 

 

 

 

Naszym mamom

Naszym Mamom

Podczas nauczania zdalnego uczniowie, dzieci, zuchy i harcerze  wykonali dla swoich mam wspaniałe upominki, przygotowali laurki i poczęstunek.