80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej w Kaliskach

Harcerze, zuchy,  uczniowie naszej szkoły oraz Pani Hanna Szostak i drużynowa phm. Małgorzata Szadkowska 17 września udali się na uroczystości  z okazji 80.  Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość do Kalisk. Uroczystości rozpoczęły się wymarszem Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej i pocztów sztandarowych z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach  pod Urząd Miejski. Stąd nastąpił wymarsz do kościoła pw. św. Kazimierza w Kartuzach, gdzie  uczestniczyliśmy we mszy świętą w intencji ofiar II Wojny Światowej. W związku z niesprzyjającą aurą Apel Pamięci, wystąpienie Burmistrza Kartuz  oraz program artystyczny odbyły się w kościele. W Kaliskach była krótka modlitwa za poległych, wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, następnie delegacje  złożyły kwiaty pod pomnikiem. Wartę przy pomniku pełnili harcerze z 1 DH. im. H. Derdowskiego w Koloni.

Po uroczystościach udaliśmy się do PPSP w Kartuzach na pyszną grochówkę, którą częstowaliśmy przybyłych.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Spotkanie z piosenką i poezją okresu "Solidarności" za nami

Zakończenie inicjatyw młodzieżowych: -Spotkanie z piosenką i poezja okresu "Solidarności".  oraz  "Wolność i Solidarność oczami młodych", do realizacji których włączyła się także młodzież naszej szkoły pod opieką Pani Bożeny Foltyn i Pani Danuty Kobiela.
W dniu dzisiejszym w Centrum Informacji Turystycznej w Kartuzach odbyło się spotkanie młodzieży powiatu kartuskiego. Spotkali się tu harcerze z Hufca ZHP Kartuzy (w tym 1 DH  im. H. Derdowskiego - działającej przy naszej szkole) oraz młodzież z kl. VII i VIII Szkół Podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz rodzice. Na zaproszenie grupy młodzieży w spotkaniu uczestniczyła Pani Jolanta Tersa, dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Podczas uroczystości swoimi wspomnieniami z okresu lat 80 XX wieku podzielił się z nami Pan Mirosław Śmierzchalski - wówczas pracownik stoczni gdańskiej. Następnie reprezentant grupy młodzieżowej Adrian Potrykus wręczył nagrody laureatom konkursu plastycznego "Wolność i Solidarność oczami młodych".  Również prace uczniów naszej szkoły zostały nagrodzone: I miejsce zajęła  Martyna Deyk – klasa VII, wyróżnienie Oliwia Węsierska z klasy VI. Na zakończenie obecni na spotkaniu wysłuchali wybranych utworów okresu Solidarności, m. in. piosenki "A mury runą" Jacka Kaczmarskiego) oraz wierszy "Solidarni", "Lekcja historii" i innych. Dzisiejsza inicjatywa realizowana była przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańską w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, finansowany ze środków budżetu województwa pomorskiego.
Dziękujemy Staroście kartuskiemu - Panu Bogdanowi Łapa, Burmistrzowi Kartuz - Panu Mieczysławowi Grzegorzowi Gołuńskiemu, Pani Aleksandrze Maciborskiej- Pytka dyrektor Kartuskiego Centrum Kultury, Pani Kazimierze Socha - dyrektor MiPBP w Kartuzach, pracownikom Centrum Informacji Turystycznej oraz wszystkim, którzy wsparli nasze inicjatywy i byli sponsorami nagród i upominków.

73 rocznica śmierci Danuty Siedzikówny

Harcerze 1 DH im. H. Derdowskiego z Hufca ZHP Kartuzy uczestniczyli w uroczystości poświęconej Danucie Siedzikównie -„Ince”. Zostało ono zorganizowane przez Towarzystwo Upiększania Miasta Kartuz 27 sierpnia 2017 r. W upamiętnieniu wzięli udział samorządowcy z terenów powiatu, w tym starosta Bogdan Łapa, burmistrzowie Kartuz i Żukowa Mieczysław Grzegorz Gołuński i Wojciech Kankowski, a także Tadeusz Kobiela, wójt gminy Sierakowice oraz kartuscy radni. Na skromną uroczystość przybyli również przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręg Kaszubsko-Pomorskiego, gdańskiego oddziału IPN, członkowie Nadleśnictwa Kartuzy. Historię życiaDanuty Siedzikówny przybliżył zebranym Kazimierz Socha-Borzestowski.” Zakończyła swój żywot, nie skończywszy nawet 18 lat - mówił Kazimierz Socha-Borzestowski. - Przed śmiercią wysłała do swojej babci gryps: „Babciu, żal mi umierać, ale zachowałam się jak trzeba”. Na zakończenie uroczystości obecni złożyli wieńce i znicze pod obeliskiem „Inki” oraz odśpiewali fragment Mazurka Dąbrowskiego.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska

 

Harcerze na Festiwalu „Ludzie dla Ludzi” w Chmielnie

1 DH im. H. Derdowskiego działająca przy Szkole Podstawowej w Koloni i 15 DSH NDZ

z Żukowa promowały Hufiec ZHP Kartuzy i ideę harcerstwa podczas Festiwalu "Ludzie dla Ludzi", który odbył się 7 września w Chmielnie. Harcerze przygotowali piosenki, pląsy, gry i zabawy harcerskie. Odpowiadali na pytania o sposób pracy w ZHP wśród zainteresowanych działalnością harcerzy uczestników festiwalu. Na Festiwalu byli także przedstawiciele 1 GZ „Ekoludki” (pracowali przy lepieniu kolorowych pierogów z Paniami ze Stowarzyszenia Eko – Babki z Chmielna, pierogi były pyszne – zdaniem naszych harcerzy). Kibicowaliśmy także naszej koleżance Nikoli Szwaba, wyróżnionej na Powiatowym Konkursie  Piosenki w Kartuzach. Na scenie zaśpiewała piosenkę „  Biegnij przed siebie”  Anny Wyszkoni. Podczas Festiwalu realizowaliśmy także kolejne działania z programu "Zrozumieć Samorząd" realizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańską w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2019,finansowany ze środków budżetu województwa pomorskiego.

Wyjazd przygotowały:

Dh pwd. Danuta Kobiela

Dh phm. Małgorzata Szadkowska

Naukę czas zacząć

Niekonwencjonalnie rozpoczął się rok szkolny2019/2020 w Szkole Podstawowej w Koloni. W 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej szkoła oraz harcerze włączyli się w ogólnopolski projekt „Przerwany Marsz”. Ideą akcji było to, by 2-go września 2019, wraz z  młodym pokoleniem Polaków przybyli Ci, którzy w 1939 r. nie mogli rozpocząć lub kontynuować nauki w szkole - Polskie Dzieci Wojny. Przekroczenie progu szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację -kontynuację Przerwanego Marszu 1-go września 1939 r. Do naszej szkoły zostali zaproszeni Pani Anna Cierocka, (w 1939 r. 6 -latka) oraz Pan Leon Baranowski ,(wówczas 10 –latek). Goście otrzymali od Dyrektora Szkoły Pani Bożeny Merchel symboliczną wyprawkę szkolną i razem Burmistrzem Kartuz – Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim, Kierownikiem Wydziału Oświaty Panią Elżbietą Rejter,  przedstawicielem Rady Gminy z naszego terenu Panem Tomaszem Belgrau,  uczniami, rodzicami oraz pracownikami szkoły powitali rok szkolny 2019/2020.

Opracowała: Małgorzata Szadkowska